Sale! Motor nâng hạ kính

Motor nâng hạ kính

Xe ben Shacman M3000, xe bồn Shacman M3000, xe đầu kéo M3000, xe đầu kéo F3000
1,700,000₫ 850,000₫

Xe ben Shacman M3000, xe bồn Shacman M3000, xe đầu kéo M3000, xe đầu kéo F3000

Sản phẩm khác